Jeśli chcesz rozpocząć pracę w zawodzie elektryka konieczne będzie zdobycie przez Ciebie uprawnień do wykonywania tego zawodu tzw. świadectwa kwalifikacji. Aby je otrzymać należy zdać egzamin organizowany w wielu jednostkach terenowych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jeśli jesteś z okolic Warszawy i chciałbyś usystematyzować i poszerzyć swoją wiedzę bądź nie masz jeszcze wystarczającego doświadczenia możesz zapisać się na kursy elektryczne Warszawa. Po zdaniu egzaminu otrzymasz stosowne uprawnienia, które są ważne 5 lat. Po tym okresie jeśli znów chcesz legalnie wykonywać ten zawód musisz ponownie przystąpić do takiego egzaminu.

 

Kursy elektryczne G1 – jakie zdobędziesz kompetencje?

 

Kursy elektryczne to szkolenie przeznaczone dla osób, które mają już pewne doświadczenie w zawodzie elektryka. Celem takiego kursu jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zagadnień związanych z eksploatacją i dozorem różnych urządzeń i instalacji elektrycznych. Kurs elektryczny pozwoli posiąść Ci wiedzę z zakresu użytkowania, pomiaru i  dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej i poniżej 1kV, urządzeń elektrotermicznych, elektrycznej sieci trakcyjnej oraz aparatury kontrolno- pomiarowej. To oczywiście tylko część uprawnień, jakie możemy zdobyć pod warunkiem, że zdamy egzamin sprawdzający wiedzę zdobytą po takim kursie.

 

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne i gdzie zapisać się na kurs?

 

Jak wspominaliśmy kursy elektryczne tzw. SEP organizowane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w jednostkach terenowych na terenie całego kraju. Sprawdź tutaj: kursy elektryczne Warszawa. Po zakończeniu kursu uczestnicy przystępują bezpośrednio do egzaminu, po zdaniu którego otrzymują stosowne uprawnienia.