Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że aby wykonywać jakiekolwiek prace związane z urządzeniami, instalacjami czy sieciami gazowymi musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Ten wymóg jest nałożony prawnie, więc każdy kto pracuje przy urządzeniach wytwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe musi posiadać tzw. świadectwo kwalifikacji. Brak stosownych uprawnień dyskwalifikuje do pracy w tej dziedzinie, a jeśli mimo tego i tak wykonujemy swoją pracę, to jest to naruszenie przepisów prawa pracy.

Kursy gazowe – jak wygląda takie szkolenie?

Kursy gazowe to prosty sposób na zdobycie niezbędnych uprawnień do pracy w gazownictwie. Na kursie poruszane są wszelkie zagadnienia związane z eksploatacją oraz dozorem szeroko rozumianych instalacji gazowych, dzięki czemu kursant zdobywa niezbędną wiedze potrzebną do bezpiecznego wykonywania pracy z instalacjami gazowymi. Bezpośrednio po takim kursie przeprowadzany jest egzamin i po pozytywnym zaliczeniu otrzymujemy uprawnienia gazowe. Takie uprawnienia mają określony termin ważności  wynoszący 5 lat i po tym okresie znów należy je odnowić.

Kursy gazowe – jakie trzeba spełnić wymagania by wziąć w nich udział?

Udział w kursie może wziąć tak naprawdę każdy. Jednak aby móc przystąpić do egzaminu, po którego zdaniu otrzymujemy uprawnienia gazowe tzw. sepowskie G3 należy mieć skończone 18 lat i posiadać chociaż podstawowe wykształcenie. Uprawnienia gazowe to bardzo przydatne kwalifikacje, które w łatwy sposób można zdobyć zapisując się na kursy gazowe.